موقعیت های شغلی

ارسال رزومه به آدرس :

کارشناس فروش

کارشناس انرژی خورشیدی

کارشناس فنی

مدیر داخلی

ما به دنبال کسانی هستیم که به مردم و کارشان عشق می ورزند
_

زمانی که کارمان را آغاز کردیم، دوست داشتیم تجربه فوق العاده‌ای را در اختیار مردم عزیزمان قرار دهیم. با همین ایده به سمت حل مشکلات مشتریان گام برداشتیم. تمام این مسیر را بخاطر عشقی که به مردم‌مان داشتیم، بدون خستگی طی کردیم و به‌همین دلیل به دنبال کسانی می‌گردیم که در وهله اول عاشق مردم باشند و بعد عاشق کاری که قرار است در کنار هم انجام دهیم.

کار تیمی

تیم های کاری پویا
ایده ها را به اجرا در می آوردند.

کار تیمی

تیم های کاری پویا
ایده ها را به اجرا در می آوردند.

کار تیمی

تیم های کاری پویا
ایده ها را به اجرا در می آوردند.

کار تیمی

تیم های کاری پویا
ایده ها را به اجرا در می آوردند.

کار تیمی

تیم های کاری پویا
ایده ها را به اجرا در می آوردند.

کار تیمی

تیم های کاری پویا
ایده ها را به اجرا در می آوردند.

شرایط استخدام

 
_
  • وقت شناس و متعهد به کار
  • دارای روحیه کار تیمی
  • آشنایی نسبی با حوزه تکنولوژی
  • تسلط بالا به زبان انگلیسی و توانایی ترجمه

از طریق فرم زیر اطلاعات و رزومه خود را برای ما ارسال فرمایید.

_

توجه داشته باشید که در رزومه، حتماً شماره موبایل خود را قید کنید.